Максим Максименко

Максим Сергеевич Максименко, руски поет, прозаик, публицист, драматург, литературовед, журналист, преподавател, е роден на 19.08.1973 г. в Краснодар. Завършва филологическия факултет на Кубанския държавен университет (1996), а после и журналистическия факултет на същия университет. Кандидат на филологическите науки. Преподава във факултета по журналистика на Кубанския държавен университет. Автор на поетичните сборници „Обычные стихи” (1988-1998) и др., преводи от Е. А. По, романи, разкази, пиеси, литературоведски статии. Работи за пресата и радиото. На 28 години, на 21.11.2001 г., връщайки се късно от заседание на катедрата, е убит от пияни хулигани в Краснодар. Посмъртно са публикувани книгите му „Игра с серебром колдуна” (стихове, преводи, пиеси, разкази, 2002), „Сестрица. Рукопись, найденная в бумагах покойного господина А. С. Зельского” (роман, написан през 1993; публикуван през 2004), „Пир бладофагов. Роман-фантазия” (роман, написан през 1995-1996; публикуван през 2004). Стилистиката на поезията му е близка до стиховете на поетите от Сребърния век.


Публикации:


Поезия:

ИГРА/ превод: Милена Обретенова/ брой 103 февруари 2018