„ЖИВА ВОДА“ ОТ СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

Марина Матеева

„Жива вода” - приказно послание от времената на детството. „Жива вода” - мъдра усмивка на мистичен разказвач, надежда и обещание, светла и малко минорна ретроспекция на искрящите разпръснати мъниста от наниза на човешките дни.

Светлана Йонкова е търсач на истини - колкото и неоткриваеми и болезнени да са те. Светлана е откривател на мигове красота - колкото несбъднатост и тъга да й струват нейните открития.

Стиховете на Светлана Йонкова са толкова топли и човечни, толкова искрени и истински, толкова непресторени и неизмислени, толкова изстрадани, озарени от бездънна любов към живота във всичките му образи и преображения!

И още нещо много съществено - те не са израз на някакъв агонизиращ и безсилен космополитизъм. Те са поетическата кардиограма на едно българско сърце, в което преливат болките на безкрайната и многолика човешка вселена, но което тупти с пулса на земята българска.

Радвам се, че дочакахме тази „Жива вода” на Светлана Йонкова!

За да отпием от благотворната й сила.

И да потънем сред поетичните й видения.

На добър час!