Алим Кешоков

Алим Пшемахович Кешоков, съветски кабардински поет и прозаик, класик на кабардинската литература, е роден на 09 (22).07.1914 г. в село Шалушка (сега Чегемски район на КБР). По националност е кабардинец. Завършва филология във Втори Северо-Кавказки педагогически институт в град Владикавказ (1931-1935), после е преподавател. Завършва аспирантура в Института за неруски училища в Москва. Директор на НИИ за национална култура в Налчик (1938-1939). Печата стихове от 1934 г. През същата година издава и първата си поетична книга. Автор на много книги с поезия, новели, девет романа. През 1982 г. излизат негови съчинения в 4 тома на руски език. Превежда на родния си език много произведения на Пушкин и Лермонтов. Член на Съюза писателите на СССР (1939). Член на КПСС от 1941 г. По време на Великата Отечествена война служи в Червената армия като кадрови офицер (1941-1945), раняван. Министър на просветата на Кабардино-Балкарска АССР (1945-1948), секретар на Кабардинския обком на ВКП(б) (1948-1950). Заместник-председател на Съвета на министрите на КБАССР (1953-1959). Заема административни ръководни постове в СП на РСФСР и СП на СССР, депутат. Народен поет на Кабардино-Балкарска АССР (1964). Председател на Литературния фонд на СССР през 1970-1980 г. Подписва Писмото на групата съветски писатели до редакцията на в. „Правда” от 31 август 1973 г. срещу Солженицин и Сахаров. Носител на множество авторитетни награди и отличия. Герой на социалистическия труд (1990). През последните си години живее в Москва. Произведенията му са превеждани на английски, арабски, испански, немски, руски, словашки, български, финландски и други езици. Умира на 86 г. на 29.01.2001 г. в Москва, погребан в родното си село. У нас са издадени книгите му „Строшената подкова” (1975) и „Сабя за емира” (1984).


Публикация:


Поезия:

БАЛАДА ЗА ДЪРВОТО/ превод: Атанас Звездинов/ брой 100 ноември 2017