Никола Бобчев

Д-р Никола Савов Бобчев, български славяновед, доктор по философия, литературен критик, публицист, фолклорист, редактор, преводач от руски език, учител, е роден на 10/22 декември 1863 г. в град Елена. Брат на проф. Стефан С. Бобчев (1853-1940) и Илия С. Бобчев (1873-1936). Завършва Еленското класно училище, реална гимназия в гр. Николаев, Украйна (1883) и философия в Университета в Лайпциг (1887). Доктор по философия. Учител и директор на мъжката гимназия в Русе (1887-1898), Видин (1900-1901). Дописен член на Българското книжовно дружество (1898), действителен член на БКД, днес БАН (1902). Началник на отделение и главен инспектор в Министерството на народното просвещение (1903-1908). Директор на Народната библиотека в София (1911-1913). Лектор и редовен преподавател по български език в Търговската гимназия на Софийската търговска камара; лектор по немски език във Висшето училище за държавни и стопански науки (Свободния университет) в София (1921-1938). Дописен член на Славянския университет в Прага (1929). Редактор на списание „Българска сбирка”; повече от тридесет години (от 1907 г.) е редактор на дружествените издания „Славянски глас”, „Славянски календар” и „Славянска библиотека” - органи на Славянското дружество в България. В тях публикува огромен брой статии, отзиви и оценки за руската и славянските литератури и култури. Активно сътрудничи на списания „Мисъл”, „Българска сбирка” (основано от Стефан С. Бобчев) , „Марица”, „Труд” с критически статии върху българската литература и фолклор, по педагогически, културни и различни литературни въпроси. Убеден славянофил. Автор на книгите „Спомени за Гоголя” (съвместно с Никола Атанасов, 1909) и „Към въпроса за „Самостойна Украйна” в М. П. Богаевски. Присъединяването на Малорусия към Московското царство” (1926). Умира на 23 март 1938 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

СПОМЕНЪТ ЗА ИВ. С. АКСАКОВ В БЪЛГАРИЯ/ брой 100 ноември 2017