Святослав Мойсеенко

Святослав Теоктистович Мойсеенко (Святослав Феоктистович Моисеенко), руски писател - поет и прозаик, композитор, общественик, поет-песенник, е роден на 22 май 1958 г. в Ленинград (сега Санкт Петербург) в семейство на интелигенти-съветски служещи. Завършил е историческия факултет на Лвовския университет, защитил е докторска дисертация. Автор на много стихове и песни. Поетични книги: “Страницы белых ночей” (2000), “Несколько строк” (2009), “Осколками чужого сна…” (2011), “За чертой тишины” (2012). Романи: “Последняя тайна Патриарха” (2012), “В тени Патриаршего престола” (2015). Множество популярни песни, написани от него както самостоятелно, така и в съавторство с композитори звучат на концерти и творчески вечери, в кинофилми и спектакли. Много произведения на Моисеенко са преведени на чужди езици. Член на Съюза на писателите на Русия и на Съюза на журналистите на Русия. Награден с множество ордени, медали и отличия.


Публикации:


Интервю със Святослав Мойсеенко:

СВЯТОСЛАВ МОЙСЕЕНКО: „РУСИЯ Я СЪХРАНЯВА ЧИСТОТАТА НА РУСКАТА ДУША!”/ брой 98 септември 2017