Божен-Клос Олсоммер

Божен-Клос Олсоммер (Bojen Olsommer, Bojen-Clos Olsommer), швейцарски писател от българско-френски произход, е роден през 1915 г. във Вирас (Veyras), район Сиер, кантон Дьо Во (Вале), в семейството на известния художник Чарлз-Клос Олсоммер (1883-1966) и Весела (Веска) Монева от Плевен (1885-1968) - дъщеря на лекар, следвала философия в Швейцария. Божен-Клос Олсоммер се изявява като белетрист, публицист и журналист. Посещава България през 1937 г. През 1939 г. в седмичника „Ла Парол Бюлгар”, в два поредни броя е отпечатана новелата му „Обущарят от Плевен”, написана в България. Представен със статията „Швейцарски писател от български произход” от Печо Господинов във вестник „Литературен глас” (1939). През 1957 г. излиза книгата му „Завръщане от България”. Умира на 23.12.2002 г.


Публикации:


За Божен-Клос Олсоммер:

ШВЕЙЦАРСКИ ПИСАТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД/ автор: Печо Господинов/ брой 98 септември 2017