Алина Талибова

Алина Талибова (Алина Талыбова - рус.), азербайджанска поетеса и преводачка, е родена в Баку. По професия е педагог по английски език. Активно печата от края на 1990-те г. в различни републикански издания. Автор на няколко поетични сборника. Превежда класически и съвременни англоезични (английски и американски) поети, както и азербайджански поети. Публикува в различни чужди издания и алманаси: „Арион”, „Новая Юность” (Русия), „Зарубежные записки” (Германия), „Интерпоэзия” (САЩ), „Звезда Востока”, „Русский клуб” (Грузия), „Поэзия женщин мира” (Финландия) и др. Член на Съюза на писателите и на Съюза на журналистите на Азербайджан от 2000 г. Участва в много поетични форуми в Москва, Казан, Ташкент, Грузия и др. От 2008 г. завежда отдел „Поезия” на месечното сп. „Литературен Азербайджан”, орган на Съюза на азербайджанските писатели. Член на журита на различни републикански литературни фестивали. Носител на „Златно перо” - най-високата журналистическа награда в Република Азербайджан и на други награди.


Публикации:


Поезия:

УЛИЦИТЕ НА НАШИЯ ГРАД/ превод: Красин Химирски/ брой 97 юли 2017