Николай Крижановски

Николай Игоревич Крижановски (Николай Игоревич Крижановский) е кандидат на филологическите науки, доцент в катедрата по литература и методика на преподаването й в Армавирския държавен педагогически университет. През 1996 г. завършва филологическия факултет в Армавирския държавен педагогически институт. Работил е в Прочноокопското средно училище като учител по руски език и литература. През 1999 г. става преподавател в катедрата по литература на АГПИ. След като завършва аспирантура през 2004 г. защитава кандидатска дисертация по творчеството на Василий Белов. От 2001 г. е старши преподавател, а от 2005 - доцент в катедрата по литература АГПУ. От 2006 до 2008 г. е заместник-декан на филологическия факултет по учебната работа. от 2006 г. е редактор на в. «Вестник Армавирского университета». Постоянен член на организационния комитет на Международните Кожиновски четения. Принадлежи към южноруската школа по литературознание, ръководена от проф. Юрий Павлов. Автор на повече от 40 научни и научно-методически работи, значителна част от които публикувана в централни и регионални периодични издания (сп.«Москва», «Наш современник», «Родная Кубань», в. «Литературная Россия», «Российский писатель», «День литературы», «Кубань сегодня»), както и в Интернет-СМИ.


Публикации:


Публицистика:

В БИТКА ЗА РУСКОТО СЛОВО/ брой 96 юни 2017