Симеон Русакиев

Професор д-р Симеон Русакиев (Симеон Русакиев Стоянов), български литературен историк и критик, е роден на 23 октомври 1910 г. в град Нови пазар. Завършва Славянска филология в СУ „Климент Охридски”. Специализира в СССР. Защитава докторска дисертация в Украинската АН. От 1954 г. е професор по руска и съветска литература в СУ. Заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1953-1958), декан на Филологическия факултет в университета (1960-1963) и завеждащ Катедрата по руска и съветска литература (1967-1975). Вицепрезидент на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (1967-1973). Отговорен редактор на сп. „Език и литература” (1948-1950). Главен редактор на сп. „Език и литература” (1950-1983). Съчинения: „П. Р. Славейков и руската литература” (1956), „Тарас Шевченко и българската литература” (1964), „Руска литература. Дооктомврийски период 1890-1917″ (1971; 1976), „Литературни очерци. Из руската и съветската литература” (1982), „Слънчова люлка. Народни песни от Нови пазар” (1983), „Сказание за Георги Димитров” (1983), „Революция и литература. Студии” и др. Умира през 1991 г. в София.


Публикации:


Критика:

КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ - „БЕЗ ДЕЦА”/ брой 92 февруари 2017