Христо Попов

Христо Филипов (Попфилипов) Попов, български революционер, мемоарист, учител, е роден през 1852 г. в Клисура. Завършва класното училище в родния си град и в град Котел. Три години учителства в село Градец, а от 1875 г. - в град Клисура. Активен участник в подготовката на Априлското въстание. Заедно с Петър Павурджиев първи се среща с апостолите Волов и Бенковски в Павурджиевия хан и полагат клетвата, с което се дава началото на подготовката на въстанието в Клисура. В дните на въстанието се сражава като десетник на позициите на „Пресвета”. Арестуван и задържан в затвора в Пловдив, откъдето е освободен със застъпничеството на европейски дипломати. След Освобождението заема редица отговорни постове: околийски началник на Чирпан, Пещера, Казанлък и Бургас, секретар на Медицинския съвет, ревизор във Военното министерство. Автор на книгата „Град Клисура в Априлското въстание” (1926; 2 издание - 2010), съдържаща подробен разказ за историята на града преди и след паметната 1876 г. Книгата е използвана и като източник на информация от Иван Вазов за събитията в Клисура при написването на романа „Под игото”. Умира на 20.07.1932 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ХРИСТО Г. ДАНОВ/ брой 89 ноември 2016