ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

Дафинка Станева

Загина Троя. В пепелта мълчат
богатствата й - знакове нетрайни.
Преситен гарван и всесилна смърт
далеч са от Олимп, оплетен в тайни.

Елена Дивна бе щастлив мотив,
за да се втурне с боен вик тълпата.
Човешкият ни ум е услужлив
и леко оправдава пак войната.

И винаги ще има Одисей,
за да превземе крепостта отвътре -
с Троянски кон, с продажен ням злодей,
чието име тъне в сянка мътна.

Невежа алчност сляпо ще руши
цветущата Приамова държава.
Ще вие скръб в полета и души.
И Омир, омерзен, ще ослепява…