ПРОГЛЕЖДАНЕ

Боян Ангелов

ПРОГЛЕЖДАНЕ

Което за едни бе пустота,
за други беше пустота и гняв.
През отвора на вулканична сплав
децата им проглеждаха в света.
А той - светът - бе див и полужив.
Преброждаше го разнолика сган.
Водачът й, от лудост осиян,
се спускаше по гордия масив.
Това събуди ужас у едни,
а други бяха сгърчени от шок,
че е пристигнал новият пророк -
светът им да превърне в съсипни.
Градът - невъзмутим, неразрушен,
очакваше студените тълпи
на огъня, сред който се крепи
пагодата от светлина и тлен.
За някои което беше страх,
за други беше страх и пустота,
застанали пред гладната уста
на бездната, която не видях.


МАКЕДОНИЯ 1916-2016

Къртицата вълнообразна
обича плячката да скрива
и крие кървавия празник
в подземията на масива.
А по масива крачи волна
дружина от петнисти братя
и всеки иска да е ствол на
протезите на планината.
Кръстосва ротният фелдфебел
въображаеми блиндажи
и се забиват като свредел
в заспиващите нощни стражи
командите му… Няма звуци.
Къртицата усърдно рови.
И само в паметта на внуци
догарят мъртвите огньове.
Масиви като старо злато
с бърда гористи се редуват.
Тук всичко е полупознато
и времето не съществува.
По тези бледолики коти -
превземани, без кръстни знаци,
отанаха безброй животи,
оставили безброй сираци.
Наблизо старец сух и жилав
оре прегърбената нива…
Къртицата с първична сила
поредната си плячка скрива.


РОСА

Каквото помнех, забравих вече.
На три различни места се случих.
Край мене много народ изтече,
изви се дим, но не беше пушек.
Не стана вечер, но блесна пладне
и сивобяла бреза сълзеше.
Тогава ведър добряк открадна,
това, което принадлежеше
на всички нас и на всички други.
Не спрях човека, не го предадох
и не получих накуп заслуги,
не заприличах на вълк сред стадо.
Банкноти нямах - да се откупя.
Монети - също. Металът скъп е.
Натрупах в своя живот-хралупа
роса отровна, която къпе
на самодивско хоро нозете
и пилигрими от нея пият.
Не бях запомнил дали и двете
зеници мои от мен се крият.
А гордостта ми не се продава
и не продадох от съвестта си.
Ще ме погълне ламя триглава.
Мен - сиромахът сред сиромаси.