ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ

Георги Н. Киров

Славимир Генчев се представя пред читателите с нова книга - „От Копривщица за Копривщица”. В нея той възкресява със силата на носталгичния спомен едно време, една епоха, за която е писано по съвършено друг, патетичен начин.

Реалистичният рисунък на стила му помага на читателите да се доверят на описанията му и да му повярват. А довери ли се читателят, значи писателят вече е постигнал своето.

Разказите са поднесени фрагментарно. И няма как другояче да бъде. Случките, нахлуващи в съзнанието на писателя, са натрупани една върху друга и оформят облика на историите, за които се разказва.

В преследване на истината писателят не си позволява дори и за миг да изневери на чувството си за реалност, което е водещо в наратива му. Всичко е пречупено през сатиричния му ракурс.

Особен сантимент писателят влага в разказа за сръбския скулптор Джоката Радивоевич. Богатият снимков материал успешно допълва занимателността на разказа и пред очите на читателя оживява един самобитен и оригинален творец, който не трябва да бъде забравян.

Силата на факта му помага да постигне и сила на внушението, особено когато се предават думите на Джоката: „Аз поразкрасих малко Димчо. Той е бил по-пълен, кръглолик, затова по-често се е снимал в профил…”

Славимир Генчев има собствен подход към нещата и затова книгата му с разкази, очерци, скици звучи неординерно, по Славимир-Генчевски, и представя по един интелектуален начин поета като уредник на музея на Димчо Дебелянов. А разказът „История на един превод” вече е станал доста популярен и е прескочил границите на родината.

В последната трета на книгата поетът у Славимир Генчев е надделял и той разказва за своите поетични виждания за творчеството на Димчо Дебелянов. И ни помага да разберем силата на неговото лирическо наследство през очите на един от най-силните наши съвременни поети.

Спомените в края за Сашо Божинов и Георги Черняков още повече допълват посланията на книгата.

Така че, ако искате да знаете повече за Димчо Дебелянов, на всяка цена трябва да прочетете книгата на Славимир Генчев „От Копривщица за Копривщица”, издадена от издателство „Златен змей” през 2016 г.
__________________

Славимир Генчев, „От Копривщица - За Копривщица”, ИК „Златен змей”, оформление Александър Цокев, София, 2016