Баху-Меседу Расулова

Баху-Меседу Гаджиевна Расулова, дагестанска поетеса и журналистка, е родена през 1954 г. във високопланинското селo Карата, Република Дагестан. Аварка по националност. Завършила е Дагестанския държавен университет в Махачкала и Литературния институт „М. Горки” в Москва, семинара на Владимир Цибин. Работила е като учителка в каратинско средно училище, преводач-кореспондент в републиканския аварски вестник „Истина”, редактор на литературните програми в ГТРК (държавна телевизионна и радио компания) „Дагестан”, съветник на министъра по националната политика, информация и външни връзки на Република Дагестан. Пише на каратински, аварски и руски езици. Нейни стихотворения са публикувани във вестниците „Российский писатель”, „Ставропольская правда”, „Дагестанская правда”, в списания „Родная Кубань”, „Рог Борея”, „Дагестан”, „Дон”, „Дружба народов”. Автор на повече от 30 книги с поезия, проза, публицистика на аварски, руски и каратински езици, сред които „Грани”, „Позднее раскаяние”, „Эхо сердца”, „Булач”, „Жемчужины стихов”, „Дыхание времени”, „Духовная страна”, „Радуга”, „Честью своей дорожил”, „Поездки с доброй миссией”, „Горный ветер”, „Канатоходка”, „Любовь земли и неба”, „В Мекке”, „Дом Герцена” и др. Член на Съюза на писателите на Русия, член на Съюза на журналистите на Русия, заслужил деятел на културата на Република Дагестан. Наградена с медали „За принос към руската литература” и златен медал „Имам Шамил”. Лауреат на литературната награда „А.С. Грибоедов”. Народна поетеса на Дагестан. Произведенията й са превеждани на руски, английски, арабски, азербайджански, лезгински, сръбски, френски, чеченски и много други езици.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ превод: Живодар Душков/ брой 87 септември 2016

ЛЮБОВТА МЕЖДУ ЗЕМЯТА И НЕБЕТО/ превод: Иван Антонов/ брой 142 ноември 2021