ПРЕДИЗВИКАН ОТГОВОР

Иван Карадачки

ПРЕДИЗВИКАН ОТГОВОР

Бил съм сляп, не гледам в перспектива?
Тъй ли мислиш? Я недей лъжи -
ти не казвай ми къде отиваш,
откъде си тръгнал ми кажи!

И тогаз богатството, което
днеска сила дава ти и власт,
ще се знае откъдето е взето
и дали не си го взел от нас!


ТРАДИЦИЯ

Ако народът повярва в това,
което певците предчувстват…
Овидий

Тази традиция древна едва ли
някой би дръзнал
да наруши:
там, гдето властвуват феодали,
винаги има
мъртви души!


ВЪПРОС

О, златото има наистина сила,
щом можеш да купиш жена за кобила!
Р. Бърнс

Тази град заприлича на сводник!
И какво е това
Общество:
само богатите са свободни,
само печалбата -
божество?!