ПЛОВДИВ

Чило Шишманов

Тепето е откъснат остров,
градът в мъглата е море,
а светнал фар, висок и остър,
е каменното минаре.
И всяко здание е кораб,
полюшнат по незнаен път,
препълнен с най-различни хора
за обетования свят.
Животът тук тече неспирно
като разплискана река,
която в тайните извира
и в тайните се втича пак.
И таз река минава моста
към край, от слънцето залян;
тепето е откъснат остров,
израснал в тъмен океан…

1938