СТИХОВЕ

Диана Павлова

* * *

Животът на душата е един,
                 а на плътта е друг,
и пак разнопосочно
вървят като съпруга и съпруг,
съединени вече непорочно.

Забравила за всичко друго тя,
бере на хълма диви карамфили,
а той не се вълнува от цветя
и не пилее земните си сили.

Вървят така душата и плътта
и рядко се докосват и обичат.
Венчани са взаимно до смъртта
и до тогава могат да са ничии.


* * *

Душата е едно самотно цвете,
а разумът – за жаждата й – глух.
Но само чрез съзвучието между двете
душата ще се извиси във дух.


* * *

Зад гробището тръгва черен път,
заобикаля хълма и надолу
се спуска към поляната закътана
с параклисчето на Свети Никола.

Започва с туфи подбел – песъчливо –
и ягоди на припек разпилени,
прескача над едно поточе диво,
сълзящо между стръкчета зелени.

Навлиза после в борова гора,
за него, сякаш, точно тук разтворена.
Смола по изранената кора,
която някой е дълбал за борина.

От тук минавам като през врата,
когато вътре в мене всичко вика,
когато ме раздира самота…
И ходя там, защото няма никой.


* * *

Старицата храни кучето
и целият свят е хубав.
И утре ще е така,
защото има едно куче,
при което отива вечер.