ИЛИНДЕНЦИ

Антон Страшимиров

Илинденци не бяха „националисти”, а още по-малко шовинисти. Но се бореха със самосъзнанието на българи, каквито се бяха родили по двата бряга на Струма, по двата бряга на Вардар и по Дрин.

А се бореха само за човешки правдини. И затова, който тръгнеше с тях, ставаше техен, без разлика на вяра и народност.

Ето, тази е същината на историческия Илинден в Македония! Ето, такива бяха по дух и дела илинденци! А в техните редове се числяха всички мъже и жени по Струма, Вардар и Дрин.

Поклон на Македония!

——————————

Илинденски лист, София, 02.08.1936 г.