АКО ЖИВОТЪТ Е ЗАТВОР, ПЕСИМИСТЪТ Е ВИНАГИ В КАРЦЕРА

Тодор Бакърджиев

Само чрез въображение за усложненията човек може донякъде да предвиди нещата.

Животът е и процес на лишаване от жизненост.

Смяната на поколенията е търговия с биологични надежди.

Сред бягащите за здраве по клиничната пътека има най-много уморени.

Най-често се пие поради суша в душата.

Най-откровеното нещо на свършека е, че отдавна е започнал.

В борбата с живота можеш да имаш тактика, но не и стратегия.

Афоризмът е средство да направиш самотата си немногословна.

И злото има идеал - да победи доброто.

Светът е безхарактерен, защото все е в сфери на влияние.

Човечеството умира да си живурка.

Всяка съдба е несбъднатост.

Любовта е най-обикнатият мотив за изневяра.

Самотата изнежва самосъхранението.

Скъсяваме си живота и от страх, че няма да живеем дълго.

И първата секунда от живота ти може да е последна.

Може да се излъжеш и в това, че всичко е измамно.

Ограничените заемат все по-неограничено пространство.

Само въпросът “Защо” не може да се постави под съмнение.

“Времената се менят”, но никога своевременно.

Не може да има светло бъдеще, след като миналото не е напълно осветено.

Повечето хора се изтъпяват поради изострени надежди.

И да стигнеш своя лимес, бездната остава неочертана.

Гримасното не значи своеобразност.

Най-явното е, че тайните преобладават.

Смъртта има и преносен смисъл - все някъде ни занася.

Сентенциите за живота не го предпазват от свършек.

Всичко минава, но на никого няма да се размине всичкото.

В дъното на всяко духовно богатство има лишение.

Ако не бяха задните мисли, колко би напреднало човечеството!

Тези, които искат да са първи, мечтаят да умрат последни.

Не се самоизмъчвай - светът е достатъчно садистичен.

Героите са като патроните - някои са халосни.

Хората на високи постове не стават за часовои.

И безсънието учи да живееш ден за ден.

Ако ни управляваха възрожденците с килийно образование, престъпниците щяха да са в килиите.

Алчните укриват и данък “Обществено мнение”.

Може да проявиш великодушие и чрез равнодушие.

Подобни сме в различието и безподобни в еднаквостта.

Не искай от себе си това, което не ти е дадено.

И хуморът става за смях, когато всичко е за оплакване.

Някои си слагат главата в торбата, само защото в нея има зоб.

Животът не би бил приключение, ако не приключва.

В реда на нещата нищожествата са болшинство.

Великата китайска стена - светъл пример за Европа.

Най-обемната глупост е непрекъснато да се мислиш за умен.

Няма изход дори от самото понятие за него.

Най-свободни сме в робството на мечтите.

Дори отчаянието е вид оптимизъм, ако се надява на развитие.

Родени сме под щастлива звезда - но падаща.

Всичко е толкова жалко, а жалостивите са малко.

Никой не е доказал, че безкрайността е вечна, а вечността - безкрайна.

И за цял един живот може да не успееш да подготвиш безсмъртието си.

В самотата си и първи, и последен.

Нищо не обременява така, както свободата на избора.