Владета Йеротич

Владета Йеротич е роден през 1924 г. в Белград, където завършва Медицински факултет. Специализира невропсихиатрия и психотерапия в Швейцария, Германия и Франция. По-късно учи психология и богословие. В продължение на няколко години работи като ръководител на Психотерапевтичното отделение в болницата „Драгиша Мишович” в Белград и има значителен принос за цялостното развитие на психотерапията в Сърбия. Освен към психологията и психиатрията той има задълбочен интерес към тяхната връзка с литературата, както и към културната антропология, а по-късно се насочва и към граничната област между религията и психотерапията. Редовен член на Медицинската академия и на Сръбската академия на науките, професор в катедрата по Пастирска психология към Белградския богословски факултет на Сръбската православна църква. От 1997 г. е ръководител на новооснования Пастирски консултативен център в Белград, където работи с екип от богослови, психолози, педагози, социални работници и други специалисти по проблемите на пастирската психология и медицина. Автор е на над 30 книги, студии и есета. На български език са преведени книгите му “Учението на св. Йоан Лествичник и нашето време”, “Завръщане към отците”, “Психологическото и религиозното битие на човека”, “Християнството и психологическите проблеми на човека”, “120 въпроса и отговора от християнската психотерапевтична практика” и др.


Публикации:


Критика за Владета Йеротич:

КНИГА СРЕЩУ НЕЩАСТИЕТО И ОТЧАЯНИЕТО/ автор: Красимира Василева/ брой 83 април 2016