ИЗСТРАДАНАТА МЪДРОСТ НА ПОЕТА

Людмил Симеонов

Новата стихосбирка на Георги Драмбозов „Вратата на смирението” е събрала няколко десетки творби, подредени в три цикъла - „Българска молитва”, „В очакване на Мойсей” и „Суверен”.

И в тази книга той демонстрира своята висока поетическа и житейска позиция.

Като творец с предимно лирична нагласа, той винаги е странял от високата патетика и фалшивите пози - стиховете му са издържани в топла тоналност, наситени са с оригинални метафори, с ярки живописни багри.

Нерядко си служи и със средствата на шаржа, иронията и гротеската.

Това е дълбоко емоционална и завладяваща поезия, която не те оставя безпристрастен не само със своите актуални внушения, но и с красотата на поетическото слово, с нежността и благородната си печал, с топлотата и сърдечността, характерни изобщо за творчеството на Георги Драмбозов.

Особено впечатлява богатството от образи и символи от античната и християнската митология (нещо, което наблюдаваме и в предишни книги на поета), преосмислени по един модерен начин като повод за размисъл върху извечните човешки стойности и за сегашното ни социално и политическо битие, за съдбата на България и света в крайно комерсиализираното ни и бездуховно време, за любовта и надеждата, които възвисяват твореца над отчаянието и покрусата, над дребнавите житейски битки.

Ето защо зад „Вратата на смирението” ще открием не примирение и слабост, не отказ от съпротива и противодействие срещу злото, а изстрадана мъдрост, вглъбено отношение към живота, всеопрощение, великодушие и съпричастност с болките и скърбите на съвременния човек.