ЗА НАШАТА ГОРА

Ангел Тодоров

ЗА НАШАТА ГОРА

басня

Една пословица говореше за оня, който
не виждал от дърветата гората:
той гледал, значи, предните дървета
и те му пречили да вижда по-нататък.
За реалистичната гора литературна
- през нашата епоха бурна -
мнозина казват: - Няма никаква гора,
а има само „каращи се братя”! -
За тез, които мислят тъй, ще кажа че
не виждат от дърветата гората!

——————————

в. „Час”, г. 3, 10.02.1937 г.


ЗА НЯКОИ КНИГИ

- Защо от някои книги
текат, с извинение, лиги?
- Щом глист се над книгите труди,
защо се на лигите чудиш?