БЕЛИ ВРАНИ, ЧЕРНИ ОВЦЕ

Николай Гюлев

БЕЛИ ВРАНИ, ЧЕРНИ ОВЦЕ

Добре, че има хора бели врани.
И в същото време - черни овце.
Да има кой честта ни да брани
с разум чист и чисто сърце.

Те не злодеят във групировки
и не лакеят пред властници.
Не заобикалят закона ловко,
нито човек в опасност.

Затуй докрая нека браним
овцете черни, белите врани!


НАДОЛУ

Все по-празно
и грозно
зее
хамбарът на душата ми.
… Все по-малко
зърна Вяра,
зърна Надежда,
зърна Любов.
А когато
воденичният камък
на делника
стрие и тези зърна -
най-горчивият хляб
в пещта на сърцето си
ще изпека…