СВОБОДА

Тодор Янчев

Да живея там, където поискам.
Да умра в този край,
който бих откупил живота си в бой.
Ако се превърна на цвете -

да ме откъсне ръката, която очаквам.