ВЪРТЕЛЕЖКА

Велин Георгиев

ВЪРТЕЛЕЖКА

Ту сме в каюти,
ту сме в купета,
ту - в самолети.
Сън неуютен
в общия спектър.
Сън мимолетен.

Летящи люлки
редом с ковчези
със спящи хора.

Още си тука.
Ти не изчезваш.
Ти си на скорост.


ПОСЛЕ

Пито - платено…
Господи-Боже,
това ли беше.

Уж бях антена…
Уж бях и стожер…
Май бил съм нещо.

Съзирам даже
сълзи от свещи…

и изпращачи.

Кому да кажа,
че ми е смешно.

Никой не плаче.


СЛЕД ПОСЛЕ

Какво мълчание върви след нас и -
…каква забрава…

Какви печални мъже монаси
след в е ч н а с л а в а…

Така дълбоко - без гроб, без име -
смъртта ни скрива…
Не знаем колко сме необходими
и на копривата…

А бяхме армии - стада статисти -
в едно театро…
Каква аларма беше наистина…
Мъгла и вятър.

С л е д п о с л е с л о в

Над нас отново пак нещо става -
шоу фиеста…
Тече отрова по наште стави…
Не струва, ресто… -
викна Поета, но режисьорът
нищо не чува,
какво че - ето, той пак повтори:
Ресто, не струва.