ВЕЧЕРНА РАЗХОДКА

Трифон Митев

ВЕЧЕРНА РАЗХОДКА

            100 години от смъртта
                        на Пейо Яворов

В тъмното
на гробищна алея,
засипана
със есенни листа
е сянката на Лора,
а със нея
разхожда се
на Яворов
           духа…


ВЯРА

          На Вапцаров

Казаха: „Ще мреш”,
когато ме отвеждаха.

Казаха: „Умираш”,
когато до стената ме изправяха.

И скрих от тях
зрънце вяра,
когато ме разстрелваха.

Оттогава
все не могат
да ме убият.


ВРАБЧЕ

Видях врабче -
и сгушено,
и плахо,
с пречупено крилце.

Прилича на сърце,
изтръпнало в сумрака,
в очакване
на другото сърце.


ОБЯСНИМО

           На Стела Александрова-Атина

Много е просто!

Съвсем
обяснимо:

Ако няма във мрака
светлина на сърце,
значи няма
и изгрев
да има…


КРАСИВО ЗЕЛЕНО

Зелен вятър
гони
зелени звезди по небето.

На върха
на зелена топола
зелена
люшка се луната.

Нощта е зелена
в зелените сънища.

Със блеснали саби зелени
на утрото
зелени треви възвестяват
зеления щурм
на зелената пролет.

И всичко
е много красиво
зелено…


ВЪПРОС

Каквото е изгубено,
изгубено е.

Каквото е намерено,
намерено.

Въпросът е
какво да сторя
с тях…


ПЪТЯ ДО КОСТУР

                  На Филип и Ставри

По друмите дълги от Костур до Стара Загора
личат си на вашите татковци стъпките още.
И в стъпките още сълзите от мъка
блестят като бисери светли.
След време по пътя обратен към Костур
във стъпките стари
ще светят звезди и слънца,
и надежди красиви.

По друмите дълги до Костур от Стара Загора
на вашите татковци стъпките
още ви парят.

И те ще ви водят по пътя
от Стара Загора
до Костур…


ГЕНЕРАЛ

Един сивокос генерал
по улица „Сталинград” крачи.
Букетче в полето набрал,
минава оттука по здрач.

И спира пред паметник бял.
Цветята пред мрамора слага
и дълго стои побледнял,
и свети в очите му влага.

Оправят ръцете му грапави
сив генералски мундир -
той почва безмълвния рапорт
пред своя сержант - командир.


КОРЕН

И в село никой не остана.
Освен последните гробове
на скъпи хора от рода.
От Горно Белево далече
минават бързи магистрали,
на кръст препасали света.
По тях животът ни повлече…
И търсим нови светове
в бетона хладен на града.
А там поникнала трева…
Една пътечка е останала
и сочи пътната врата…

Но някой ден ни заболява…
Повикан спомен в паметта
въпрос без отговор поставя -
дали в панелната стена
ще хване родовото семе
без оня корен във пръстта,
зарит във гроба на баща ми…


ПО ПЪТЯ ЗА ЛЕРИН

          На дядо Анастас

Здрач и
тишина
над Вичу планина.

По пътя за Лерин,
уж е спокойно
по пътя за Лерин…

Но святкат за кратко
хладни звездици -
искрици -

отблясъци остри
от остри кинжали:

кръвта си проляха
невидими сенки -

комити ли бяха
или падна издайник?

Уж беше спокойно
по пътя за Лерин…

Над село Лаген
и над пътя за Лерин
месец блести -

като нож изкривен.

И нощта не заспива,

съвсем не заспива
над пътя за Лерин
по Илинден…