ТРОЯ

Георги Барбаров

Троя и не подозира,
че вече е страница
от кървавата история.
Тя се вслушва
в онемелите камбани.
Тя се радва на огромния дървен кон,
претъпкан с войнишки кураж и страх,
съживили мъртвата плът на дявола.
Пътят осигурява линия,
свързваща живота и смъртта.
Усмихват се камъните -
усещат, че след малко
ще ги местят на гробището.
Завинаги.