КОЛЕДА

Петър Горянски

І.
Къде си, малка, светла моя Коледо,
под преспи сняг ли времето те скри?
В душата ми, забравена отколе,
остана ти при детските игри.

На дядо ми не стига броеницата
да отброя годините след теб.
Ти беше в оня дъх на кървавица,
във бъдника, в пшеничения хляб.

Посрещах те като любима приказка,
която вече знаех наизуст.
През тази нощ тъй вярвах, че е близко
кошарата на малкия Исус.

А майка му - тя беше като моята,
те всички са еднакви по света.
И влъхвите, смутили с реч покоя,
аз виждах през широката врата.

А образа на Йосиф Назарянина
не беше ли на бедния дървар,
с онез очи от тежка скръб наляни,
на птиците, на вятъра другар?

Но ето, че се хлопна. Коледарите
застанаха със песен на уста.
На църквата клепалото удари
и като птица литна песента.

ІІ.
- Отвори ни портите, стопанино.
Едър сняг навън е навалял.
Пейте, мои весели акрани,
жалбите ни вятърът отвял.

Да покълне житото по нивите,
да налее злато едър клас.
Нека веят ветровете диви,
нека пада остър студ и мраз.

Тази нощ е нощ на Богородица,
на небето грей една звезда -
тя през мъка към добро ни води,
тя топи в сърцата ни леда.

Нека бъде весело в душата ни,
тази нощ родил се е Христос,
нека всички люде по земята
го посрещнат като чакан гост.

Отвори ни портите, стопанино.
Едър сняг навън е навалял.
Пейте, мои весели акрани,
жалбите ни вятърът отвял.

ІІІ.
Дядо ми ще вдигне тежка бъклица,
бавно ще отрони благослов:
- Нека бъде житото без къклица
и без завист нашата любов.

Отчупете всички от погачата,
руйно вино пийте ред по ред,
за живот и здраве на орачите,
кошерите да са пълни с мед.

Дружно ще отвърнат коледарите:
- Тази нощ роди се Божи син.
Да са пълни къщите, хамбарите,
да сте здрави всичките. Амин.

Аз ще гледам дълго и учудено,
притаен на топло в някой кът.
А в душата, светла и пробудена,
като сняг възторзи ще валят.

ІV.
Сега е също Коледа. Навън
снегът застила улици и къщи.
Но аз не съм отдавна вече същия.
И Коледа за мен е само сън.

Не грее тук любимата звезда -
остана тя зад селските огради.
Навън пищи едно огромно радио
и с песните си весели града.

Запя там нейде коледарски хор
и песента се плъзна по антената.
Но песента е толкова студена
и сякаш че излиза от затвор.

И ако можеше отнейде тук
да се яви набожният ми дядо,
от ярост би строшил туй мое радио
и би проклел любимия си внук.


в. „Литературен глас”, 04.01.1939 г.