Александър Минченков

Александър Григориевич Минченков (Александр Григорьевич Минченков) е роден през 1951 г. в град Кировск, Мурманска област. Работил е като електротехник, а след казармата - и като шофьор на такси. Завършил е Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”. За да получи московско жителство пет години е технически контрольор в Автомобилния завод „Ленински комсомол”. Афоризми пише от 40-годишна възраст, а след 50-те жанрът сериозно навлиза в живота му. Публикува свои работи във вестниците „Литературная газета”, „Аргументы и факты”, „Кайф по выходным”, в списанията „Вокруг смеха”, „Воз вращения”, „Техника молодёжи”, „Клуб”, „Афоризмы”, в сборниците „АиФоризмы. 30 лет АИФ”, „Антология мысли в афоризмах”, „Мудрость России” и др. През 2014 г. издава два авторски сборника: „Мир не излечим, но жить будет” и „Замученные мысли. Фразоафористическая эпопея”. „Епопеята” има 500 страници. А. Минченков е член на „Московский Клуб афористики” от 2006 г., и негов безсменен секретар от 2008 г.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 78 ноември 2015

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 99 октомври 2017