ВЕРУЮ

Иван Карадачки

ВЕРУЮ

Всеки от нас е това, което милее,
всичко останало е пълнеж.
Радвай се,
ако има за какво да живееш,
жалко,
ако няма за какво да умреш!


***

Животе мой, поне накрай
не срещай ме с обида -
ти още педя път ми дай,
аз знам къде да ида!


ВЕРНОСТ

Не мога аз на себе си да изменя,
защото знам: позорен срам е
за нас, целувалите знаме,
преди да са целунали жена!


БАЛАДА

Византийска злост изсече
белег яростен и в мен,
сякаш десет века мечът
е до бяло нажежен!

„Триж проклет бъди, Василий!” -
вопъл горестен ечи…

О с л е п е н и т е платили,
за да имам аз очи!


ТРЕТИЯТ

Поета и чужда беда го терзае,
друг пък живее,
както си знае…

Но страшен е Третият -
който си трае!


***

Днес - заедно с новия ред
и нови герои дойдоха!
И с двадесет крачки напред
ни върнаха
с цяла епоха…


***

И ето че настана друга
епоха, пълна с новини -
Бог знай
с чия ли дяволска заслуга
животът цял се промени!

На чужденците им хареса:
от миналото - ни следа!
А селото
се разболя от стреса
на тази странна свобода…