„ТИШИНИ И СЕНКИ” ОТ ДИМИТЪР ГОРСОВ

Иван Есенски

„Тишини и сенки” е озаглавил антологичната си книга Димитър Горсов. Във внушителния сборник върху 500 страници са намерили място стихотворения, създавани в продължение на няколко творчески десетилетия.

Димитър Горсов, един от най-непримиримите съвременни поети, предоставя пред читателите сърдечната биография на своя нелек, често пъти драматичен, но неотклонен творчески път, преживян, осмислен и извървян с тежкия товар на Високото Слово в едно непоетично съвремие, чийто поданик, но и изгнаник е поетът.

Това е карта на българската душа, опалена от изпепелените надежди, възродена в пролетните кълнове на пробуждането, преминала упорито през пропастите на дните, за да посее отново любовта и състраданието в браздите на тая кръстопътна земя, която освен хляб, заупокойни песни, горести и надежди, ражда и дълбоките поетични небеса, към които са устремени крилете на вечната младост, на обичта и синовното преклонение, които наричаме с кристалната дума - Поезия.