Параскева Маркова

Параскева Маркова е родена на 22.06.1941 г. в село Горна Лука, област Монтана. Средното си образование завършва в прочутата Белимелска гимназия. Има две висши образования - българска филология и философия в Софийския университет „СВ. Климент Охридски”. Работила е като учителка, като завеждащ отдел „Изкуство и култура” на в. „Септемврийско слово”, кореспондентка на в. „Труд” от Михайловградски окръг, във в. „Машиностроител”, издание на министерствата на машиностроенето и електрониката, в сп. „Български профсъюзи” (КНСБ), във в. „Новинар”, в. „Закрила” и др. Близо десет години е главен редактор на националния вестник „Трибуна”. В Монтана е главен редактор на в. „Слово” и от 1997 г. на в. „Слово плюс”, седмичник за общините и кметствата. Член е на Съюза на българските журналисти и носителка на отличието на съюза „Златното перо”.


Публикации:


Критика:

ВРЕМЕТО НА СЪНИЩАТА И ПРОЗРЕНИЯТА НА ПИСАТЕЛЯ/ брой 76 септември 2015

МЕЖДУ ЖИВОТА И МЕЧТАТА/ брой 77 октомври 2015

ДУМИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСОКАТА ДУХОВНОСТ/ брой 107 юни 2018