КАК ПОДБИРАХА УДОБНИТЕ ЗА СЛУГИНАЖ ПИСАТЕЛИ

За едно писмо, разпратено до писатели

Анита Коларова    

След избухването на демокрацията всички помним, че в литературните ни среди се намесиха верни чиновници на ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО.

То определяше чрез литературни конкурси и други ходове кой ще издаде книга и кой не - със спонсорство на Сорос.

Днес в Русе, доколкото ми е известно, такава институция няма. Времето я изтласка, тъй като нямаше прозрачност в начина, по който действаше. В Русе се стигна дори до скандали на отделни автори с ръководството на Отворено общество. Дали съществува още в други градове, и най-вече в столицата, не зная.

Но тази публикация има за цел да каже нещо  друго.

Едно писмо стоя в архива ми.

Реших да го направя достояние на читателите на ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ, за да споделят, ако си спомнят и желаят, дали и те са получили някога такова писмо.

Ето това писмо:

Уважаема госпожо Коларова,

Молим за участието Ви в проучване под название „Да останеш актуален след комунизма”, което има за цел да проследи промените в ролята на писателите и литературата като институция в Централна и Източна Европа след 1989 година. То се провежда от професионалисти от различни специалност и се ръководи от Андрю Уактел, ръководител на катедрата по славянски езици и литератури и директор на програмата по сравнително литературознание в Северозападния университет в Евънстън, Илиноис. Получихме името Ви от писателската асоциация, в която членувате.

Приложената анкета съдържа ред въпроси, свързани с развитието на литературния процес в страната през последните петнадесет години. Информацията, която ще дадете, ще бъде на разположение само на изследователите от това проучване и няма да бъде предоставяна на никого извън изследователската група без Вашето съгласие. Във втората фаза се надяваме да проведем няколко по-подробни интервюта с участниците на тази анкета. Ако имате въпроси или бихте искали по-подробна информация, можете да се свържете с:

Andrew Wachtel

Northwestern University

Department of Slavic Languages and Literatures

135 Kresge Hall

Evanston, IL 60208-2206

USA

E-mail:a-wachtel@northwestern.edu

Ангелина Илиева - координатор за България в САЩ.

E-mail: a-ilieva@northwestern.edu

Следва още един адрес на местен координатор в Пловдив, който спестявам на читателите. 

Благодаря за помощта, оказана от Ваша страна за това важно проучване.

С уважение: Андрю Уактел 

Тук писмото завършва. Запазила съм само него, не и анкетата. Имам спомен, че там  имаше въпроси кои писатели чета и мотивацията ми за това.

Така са ни проучвали по време на демокрацията, в нейното начало, когато всички се надявахме, че ще последва нещо по-добро. Вярвах и аз и откликнах на анкетата.

Навярно не съм отговорила според очакванията. Преценили са, че съм неблагонадеждна.

Интервю на живо не последва.

Други  се възползваха от случая.

Когато си мисля за тях, идва ми на ум един прекрасен разказ на Георги Райчев, озаглавен: „Слугинска история”.

И винаги, когато наближава датата 22 септември и България чества Деня на независимостта, се питам колко и по какъв начин сме независими.