ДВУСТИШНИ ЕПИГРАМИ

Валентин Димитров

ЛОБИСТИ

Създадоха закон
за Троянския кон.

ТОВА ГО МОЖЕМ…

Да превърнем Швейцария
в алпийската България!

ЕВРОПЕЕЦ

Има полза от Европа,
щом проект докопа…

ПОЛИГЛОТ

На пет езика
си чеше езика…

ЗАСЛУГА

За чужда кауза -
„Хонорис кауза”.

ПОЕТИ

Много куцо и сакато -
под знака на Ерато!

ПАЗАРНО…

Първо се надушват,
после се нагушват.

ИЗБОР

Носи си кръста -
да се чупи в кръста.

ЛИТЕРАТОР

Поезията му - проза,
а пък прозата - поза…

КУПОН

Пият - пълзят,
пушат - летят.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Покани ме канибал
на племенния бал.

ФАКТОР

Може да пробута
и кауза пердута.

АЛКОХОЛНО

С мярка, казвам ви, пия,
но мярката винаги крия.

СЪМНЕНИЕ

Документ за самоличност,
стига ли ти да си личност…

КОНСЕНСУС

Изработихме съвместно мнение -
единство на всичките съмнения!

ПЕРСОНАЛНО

Много честна,
но в чест на…

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Само на протежето
е добро дереджето.

СТАНДАРТ

С такава надница -
къде ти наденица!

НЕОЧАКВАН ОБРАТ

Изпратиха ги емисари,
върнаха се еничари!