ЗА ДЕТСТВОТО И ЗА МЪДРОСТТА…

Георги Н. Николов

Скоро Жоржета ще стане на 14 г., но отсега е ясно, че е родена за лидер. Енергията й граничи с хиперактивност, а любознателността й „наднича” в археологията. Минава през тренировките по таекуон-до, през танците и майсторенето на фигурки от глина. И мъдра не за възрастта си, тя жадно усвоява житейските истини на по-възрастните. Това е главната героиня на „Убийства в Златната подкова” - нов роман на Павлина Павлова, Издателска къща „Р.А.ПОЛИ”, С., 2014 г. Сюжетът на който се основава върху деянията на иманярската мафия сред тракийските могили и опитите на едно дете да ги спре.

Темата изглежда позната, ала само привидно. Защото разчупва традиционните рамки на криминалния жанр и добавя към повествованието многопластова историческа, научна и теистична информация. Която го допълва и придава на книгата енциклопедичен характер. Поднесените знания не натежават и творбата напомня хартиен компютър, чиито страници ни осведомяват за какво ли не. Връщат ни в далечното историческо минало. Разсъждават върху достойнствата на християнството, исляма, даоизма, будизма и езическите вярвания.

Спират се върху Третия райх, върху съдбата на учената Хипатия и Светата Инквизиция. Жоржета се пита има ли разлика в действията на емблематични политици някога и сега. Повдига завесата на библейската мистика пред Иисус с апостолите на Тайната вечеря. Споделя мнение за войната, бушуваща и днес в Либерия, Либия, Ирак и Сирия. Диалозите между дядо Нотко и Куна, дядо Тунчо, Пенсионирания полицай и пр. за международното положение, за състоянието на съвременна България и нейните болезнени проблеми, неусетно се надграждат в разказа на Павлина.

Взети заедно, тези знания скулптират, цветно и убедително, генезиса на човечеството в динамичния му развой. Майсторски вплетен като фон не само в криминалния сюжет, но и в социалната проблематика, която поражда негативизма на делника. А още - разсъждават върху модела на най-младите поколения у нас, основан върху образите на централната героиня, на Шаки и Ясен.

Днешният тийнейджър, често сочен с пръст от обществото, просто търси себе си. Своето лично „аз”, което със съзряването ще вгради в гражданската пирамида заедно с безбройни люде. Този процес минава през корективите на себепознанието. Често фантазия и реалност се борят за надмощие така, както доброто и злото в село Златната подкова се редуват в деня и нощта. Над всичко греят нравствените добродетели на християнската ценностна система: вярата, надеждата и любовта.

Към тях момичето добавя смелостта и справедливостта. Тя иска да изгради своя религия, в която основна кауза е мирът - безспорен смисъл на живота и венец в усилията на човеците да го съхранят за вечни времена. За новата религия Жоржета е измислила, от позициите на пулсиращата младост, необичайно пожелание: „Благославям те със смях!..”

На финала бандата на Сотир е обезвредена с активното участие на Жоржетиния баща. В миналото остават убийствата, Храмът, незабравимите дни в селото. Но философията на живота е посяла своите благодатни семена в съзнанието на момичето. И то поема към големия град, добавило към книжното познание избистряща се философия за своето бъдеще: желанието да се прави добро. Това е посланието и на Павлина Павлова към читателите. Което ние, свидетелите на трудния и хаотичен делник, приемаме с истинско удоволствие…