Фотис Ангулес

Фотис Ангулес, гръцки поет, е роден 1910 г. в Чешме, Мала Азия. Като малък се установява на остров Хиос с родителите си. Работи различни професии - рибар, носач, печатар, редактор на списание. За левите си убеждения е преследван често. Автор на стихосбирката „Викове”. Затворен девет години без съд за политическите си убеждения. Наскоро след освобождаването си през 1956 г. публикува стихосбирката „Поход срещу нощта”. Живее известно време в Атина и в Хиос. Умира през 1964 г. По много от стиховете му е създадена музика.


Публикации:


Поезия:

АКО НЕ ПОМОГНЕШ/ превод: Димитър Василев/ брой 75 юли 2015