Димитър Яръмов

Димитър Петров Яръмов, български писател, е роден на 16.05.1942 г. в село Кирилово, Елховско. Средно образование завършва в Елхово, а висше по специалността „Българска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1967 г. Дарбата му се проявява още с участието му в любителския театър на село и в Елхово и с първите поетични публикации в местния печат. Дебютира през 1968 г.със сборника с разкази „Среднощни петли” в библиотека „Смяна” на изд. „Народна младеж.” Работи в централни издания като вестниците „Кооперативно село” (сега „Земя”), „Литературен фронт,” „Септемврийче,” бил е главен редактор на сп. „Родна реч,” заместник-главен редактор на изд. „Народна младеж”, секретар на секция „Проза,” член и секретар на Творческия фонд на СБП. Редактор, консултант по белетристика във вестниците „Народна младеж” и „Студентска трибуна”. Откривател и възпитател на млади таланти. Инициатор за основаването (1979) и дългогодишен председател на Дружеството на писателите в Ямбол. Автор е на сборници с разкази, повести и новели, романи, пиеси; произведения за деца, студии по етнография и фолклористика. Книги: „Среднощни петли” (разкази, 1968), „Свят светува” (разкази, 1970), „Простри ръка” (роман, 1974; ІІ изд. - 1977), „Даром дадено” (новели, 1977; ІІ изд. - 1988; ІІІ изд. - 1993), „Залък за утре. Есета за душевността на българина” (публицистика, 1978), „Балканска поема” (роман, 1981), „Чудни работи” (разкази за деца, 1981). „Нежни души” (новели, 1985), „Тази вечна земя” (1985, в съавторство), „Задочни беседи. Редакторска книга” (1987), „По камилските пътеки. Щрихи от Афганистан” (1988), „Смешен роман” (роман, 1988), „Притчи” (1989), „Брадати лъжи” (разкази за деца, 1990), „Коледарски песни” (1991), „Горска книга” (в съавторство, 1992), „Зоомонархии” (фантастични разкази за деца, 1993), „Игричка-сричка” (Книжка сричкова игра, 1996). Отличаван е многократно с български и международни награди, между които национална награда за млад творец, златен медал „Васил Карагьозов” (Ямбол), за детска книга (Русия), награда за разказ (ГФР), наградата на СБП, награда на издателство „Христо Г. Данов”. Носител на орден „Кирил и Методий,” І степен. За книгата си „Чудни работи” е носител на Международната награда „Максим Горки”, с вписване в Андерсеновия списък. Негови книги и отделни творби са превеждани на почти всички европейски езици, сред които руски, чешки, полски, немски, румънски, италиански и др. Умира внезапно на 15.07.2003 г. в София.


Публикации:


Критика за Димитър Яръмов:

ОРИСTTA HA ДАРБАТА/ автор: Атанас Теодоров/ брой 104 март 2018


За Димитър Яръмов:

САМ ПО ГОЛЕМИЯ ПЪТ/ автор: Атанас Теодоров/ брой 74 юни 2015