Георги Аламуров

Георги Иванов Аламуров е роден на 12 януари 1933 година в с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново. Основното си образование завършва в родното си село, средното - в град Левски. През 1953 г. завършва Учителски институт „Д-р Петър Берон” в гр. Шумен, специалност български език и литература, френски език и история. През 1967 г. завършва „Икономическия университет” - Варна, специалност икономика на промишлеността. Бил е учител и директор на Основни училища в с. Близнаци, Шуменско и в с. Врлатарите, Добричко. След 1959 г. осъществява професионалната си реализация за развитието на икономиката на гр. Варна и региона в областта на транспорта и съобщенията, промишлеността и обществено-политическия живот. Автор е на книгите: „История на рода Аламурови”, „По пътя на годините”, „Споделени спомени”, „По пътя на залеза” и „Разпилени страници”. Тези книги са всъщност личен, откровен разказ-изповед за семейството, родителите, близките и родното село.


Публикации:


Критика:

НОВА КНИГА НА МОРСКА ТЕМАТИКА/ брой 74 юни 2015