„33 СТИХОТВОРЕНИЯ ” ОТ ИВАН ЦАНЕВ – ПЪТ И ПОГЛЕД КЪМ ЕДНА АНТОЛОГИЯ

Миглена Георгиева

Във връзка с фестивала на книгата в Пловдив тази година през месец юни излезе тънка книжка, 48 страници, със стихове от поета Иван Цанев. Избраното от издателката Божана Апостолова, инициатор на „ Пловдив чете “, заглавие е „33 стихотворения”. А оформлението, загатващо духовен аристократизъм, е на художника Иво Рафаилов.

Книгата започва с уводни думи от автора Иван Цанев, които с лаконичната си пестеливост изиграват ролята на оригинален автограф.

Във финала е поместен откъс от анализ от Светлозар Игов за стиховете на „ тихия поет”.  

Изданието е приятно, разнолико в тематично отношение, и е поглед към една възможна антология. Интересно е с това, че проследява тематичното развитие в лириката на автора, заслужено получил тази година, в началото на фестивала, престижната литературна награда на Пловдив  -„ Орфеев венец”.

В поетичната книга ще открием както „тихи” , символни, така и социално ангажирани, назоваващи конкретно нещата, стихотворения, но всички те са пречупени през призмата на характерната поетика и определящ вътрешен избор на Иван Цанев - да противостои на шумното говорене, на крясъка, на безцеремонното в живота, на принизяващото и принизяването до тези, които крещят:

И ще тръгна полека назад - към битийния корен.
Ще вървя тихомълком, далеч от гонитбата луда.
А защото баща съм, каквото и с мен да се случи,
аз не мога да скръстя ръце, трябва пак да се трудя
и ще правя шосета за мравки, канали за ручеи.

                                                               („Екогласно отклонение”) 

Изданието е успешен поглед към една антология.