АЛБУМ на Станислав Сивриев


На Родопската Шипка – /Полковник Серафимово/ на неговата 50-годишнина – 1974 г.
с Петко Братинов, Цвятко Йовчев и Иван Радоев /видим само с цигарата си/


С поетите Иван Радоев, Димитър Стефанов, Марин Колев, Димитър Горсов и
Янислав Янков – 1974 г.