ПЕСНИТЕ НА БОТЕВ

Николай Гюлев

Във двайсет песни - двайсет меча
и писък на един куршум.
И стига много надалече
неизвървяният му друм.

От вечен вятър тия песни
не се задържат на листата.
Навярно затова най-лесно
се отпечатват във сърцата!

1969