Георги Русафов

Георги Иванов Русафов, български писател, е роден на 13.09.1912 г. в град Берковица в семейство на чиновник. Завършва основно и средно (педагогическо училище) в родния си град (1931). Печата от 1927 г. в сп. „Първи цветя” (Враца) - „Заветът на един баща” (разказ). Учителства в селата Горно Озирово и Белотинци, Видинско (1932-1938). Член на Дружеството на детските писатели (1938). През 1939 г. се установява в София, където продължава образованието си и същевременно работи във в. „Литературен глас”, издателство „Четиво” и др. Редактира детско-юношеските библиотеки „Златен клас” и „Чудни книжки” (1941-1944), спрени от тогавашната цензура. Технически редактор в издателство „Народна младеж” (1945 -1972). Сътрудничи с разкази, приказки, очерци, пътеписи на сп. „Детска радост”, „Светулка”, „Картинна галерия”, „Детски свят”, „Детско другарче”, на в. „Славейче”, а след 09.09.1944 г. - на сп. „Дружинка”, „Пламъче”, в. „Септемврийче”, „Родни простори”. Автор е на повече от 150 оригинални приказки и пиеси по мотиви от негови приказки, излъчвани по радиото и телевизията. От 1941 до 1944 г. редактира детско-юношеските библиотеки „Златен клас” и „Чудни книжки”. Автор е на книгите: „Възкръснало куче” (1942), „Бялошийка” (разкази, 1942), „Иманярска случка” (1943), „Отмъщението на Мечо” (1943), „Приключение в цирка” (1943), „Синеокият апостол” (1943), „Бегълци в гората. Из лудориите на две момчета” (1943), „Бабината питка” (народни приказки, 1947), „Чудният пръстен” (1956), „Готованко и воденичарят” (приказка, 1958, 1969, 1972, 1974), „Голчо от Голтупан. Весели случки по народни мотиви” (1960, 1974), „Юнакът със златните коси” (приказка, 1960), „Съкровищата на Рудан” (приказки, 1963), „Цар Глупан” (приказка, 1963), „Злият вълк” (приказка, 1964), „Гърбавите съседи и самодивката” (приказка, 1966), „Сиромах Аго, чорбаджи Алчо и мечките” (1967), „И те са били деца. Биографични разкази” (1967, 1979), „Ваклин и неговия верен кон” (1969), „Девойчето и зимните хали” (приказка, 1972), „За Голчо от Голтупан и други весели приказки за деца” (1974), „Наказаният завистник” (приказка, 1974), „Омагьосаната воденица” (приказки, 1978), „Тринайсет вълшебни приказки” (1979). Негови творби са преведени на словашки, руски, немски и арабски език. Умира на 20.10.1981 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

БАЛКАНЪТ И БОТЕВ/ брой 74 юни 2015


За Георги Русафов:

ГЕОРГИ РУСАФОВ/ автор: Георги Константинов/ брой 136 март 2021