АКО БОТЙОВ БЕШЕ ЖИВ…

Петър Горянски

През 1941 г. във в. „Литературен глас” писателят Петър Горянски публикува откъси от ученическия си дневник от 1922 г., явно намирайки сходство между ученическите си години и 40-те. Той цитира Ботевото „Това ви чака!” от 1873 г. Нека читателят сам прецени актуални ли са редовете на Горянски и през 2015 г.

12 ноемврий, 1922

Ако Христо Ботйов беше жив и зърнеше отнякъде нашия бакалин, сега тежък търговец, той бездруго би познал в неговото лице своя герой кир Михалаки. Наистина, той няма шкембето на своя двойник отпреди Освобождението. Но затова пък е изрядно облечен, има си своя Ролс Ройс и въпреки неумолимата повеля на чл. 4, успя да закупи цял квартал след войната за радост на всички свои бъдещи наследници до девето коляно. За него разправят, че през войната е продавал цели вагони стрита на прах керемида вместо червен пипер. Разправят. И ако Ботйов  беше жив, сигурно би се провикнал:

- Пари, пари, пари! - рекъл едно време Наполеон І и зяпнал беше да глътне целия свят; пари, пари, пари! - думат нашите букурещки народни базиргяни и слухтят де кой ще умре, за да му лапнат имотеца; пари, пари, пари! - думаше нашият кир Михалаки и беше чорбаджия. Парите са ум, парите са чувство, парите са живот, парите са Бог.


в. „Литературен глас”, 28.05.1941 г.