МАГИЯТА ПОЕЗИЯ

Ели Видева

Поезията не може да се обясни, тя е по много от всичко.
Поезията е еманация на духа, на възвисяването му до неподозирани измерения.
Поезията е емоция, която ни храни душата.
Поезията е чувство, с което се изразяваме, полети и сривове, болки и радости.
Поезията е Любов, тя ни води към най-съкровените откровения, на които сме способни.
Поезията е Свобода, а Свободата е като въздуха, без който няма живот.
Поезията е катарзис, тя ни дава възможност да преосмислим себе си.
Поезията е спасение и възможност да се преборим с житейските тегоби.
Поезията е вечна – като живота, като земята.
Колкото и дълго да я описвам, все още има нещо недоизказано.
Затова я сублимирам в една дума – Магия.