НАШЕСТВИЕ

Димитър Аджеларов

Нашият народ е изплакал стотици песни, в които изповядва мъката си от насилието над своята народностна идентичност, над родовото му самосъзнание, че принадлежи към българската общност… Защото и до днес живеят наследниците на Велика България от Италия до Урал…

Обединяваща сила на нашите прадеди са били православната вяра и Кирило-Методиевият език. Затова е възпял завета на своите мъченици: „Глава си давам, Яна не давам на турска вяра!”

Нашата трагична история би стигнала за няколко творци като Шекспир. История на миналото и настоящето!

И ето, че днес плъзнаха като зловредни насекоми вече не османлии, а разни самозвани „апостоли” на самодейни секти, „свидетели” на измислени богове, подкрепяни, разбира се, от родоотстъпници, които нямат памет за произхода си. Преди векове над нашата душевност посягаха физически чалмоносци чрез клади и ятаган, а сега, благодарение на нашата безотговорност, посягат на същото с „добронамерена” хитрост и лицемерие…

Тревожно е! Тревожно е! Защото, според някои „учени”, в епохата на глобализацията историята е вредна, защото прави народите различни, противопоставя ги и сее омраза.

Сиреч според тези, които нямат история, себепознанието трябва да се изостави…

Истината е, че без историята всеки народ ще загуби своята идентичност, ще се разпилее
като племе по света…

Защото „всяко късане на веригата е късане на живи меса, обезсмисля един живот, без да говорим за това, че обезценява един от най-скъпоценните дарове на небето - човешката вярност…” - пише загрижено проф. Тончо Жечев. Защото що за човек е този, който не може да отговори на въпросите, завещани от Омир: „Кой си? Кои те родиха? Коя е земята ти родна?”

Нашественици нагло посягат над нашата народна песен, която е кардиограмата на нашата душевност, с бездарните напъни на чалгата на наложени измислени певци, които не познават уникалността в света на „Руфинка болна легнала”!

Нашественици нагло посягат върху единството на нашата църква, която роди титани от Паисий до Левски! Нашественици посягат над нашето образование, бъркат в нашата граматика с мръсните си пръсти като в щайга със зарзават!

Принуждават нашите ученици да знаят повече за гангстери и ненужни певци, отколкото за Хаджи Димитър и Христо Ботев! И премълчават, че един малък народ на Балканите е преживял повече сюжети за филми сто пъти по-човечни и истински от техните безсмислени екшъни!

Нека камбаните забият тревожно! Нашествието иде…! Затова да не забравяме думите на поета:

„Всеки има своя хълм
свещен,
който трябва да бъде докрай
защитен!”

2009