ХУДОЖНИК

Миглена Георгиева

ХУДОЖНИК

Врабчо вчера
слезна от комина,
нарисува
на снега картина.

Щом дойдоха
весели децата,
графиките
Врабчови видяха -

чудни, крехки,
фини, хвърковати
като букви
светли от душата.

Чу се глъчка
детска из градчето,
че художник
е било врабчето!…


ФАНТАЗИЯ

              На Светлин

Качих се на мотора си
с крилатите му скорости.
Запалих му сърцето
и хукнах към небето.
Тъй бързо стигнах слънцето,
че даже се учудих.
Там взех си аз трошица
вълшебство от звездата.
А после се заспусках
доволен към Земята.
Но кой ще ми повярва,
дори да им го кажа,
че вчера аз летял съм
с мотор из небесата?!…