ИСКРИ НА НАШАТА ДУХОВНОСТ

Георги Н. Николов

Сборникът „Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка”, който излезе наскоро, е нещо нетрадиционно в хаоса от заглавия днес. В него е отбелязано: „Изданието е том първи от двутомника „Америките ни”, осъществен в рамките на научния проект „Литература и география” на Института за литература - БАН”. Отпечатването пък е осъществено от Издателски център „Боян Пенев”, С., 2015 г.

Идеята, съставителството и научната редакция са на доц. д-р Пламен Антов, с консултант проф. Румен Стоянов. Веднага искам да споделя, че появата му буди приятна изненада. Защото във време на целенасочено размиване на националната ни идентичност се намират люде, възкресяващи паметта на литературната ни диаспора.

Без никакво преувеличение мога да ги сравня със съвременни възрожденци, откликнали на повика: „Болгарино, знай своя род и язык”. Защото от здрача на времето и от безкрайните разстояния отново се раждат имената на Борис Шивачев, Матвей Вълев, Светослав Минков, Елисавета Багряна, Тодор Ценков, Александър Карпаров, Иван Аржентински, определени като класици на южноамериканската тема. Следват Любен Христофоров, Петър Бобев, Васил Попов, Ангел Сарафов, Иван Радоев. И до тях - малко известните засега Самуил Стрезов, Стефан Кинчев, Христо Бояджиев, Георги Шпатов, Жорже Косиков, Омар Ценов, Илко Минев и пр.

Част от посочените творци, след различен период на митарства, се връщат у нас. Други са орисани никога повече да не видят България. Трети са родени след преселението на емигрантските ни вълни в страните на екзотичния континент и дори някои са наши съвременници.

Има писатели, непревеждани у нас, или са преведени само частично. Но това не намалява значението на литературното им наследство, изразено в романи и разкази, мемоаристика, поезия, пътеписи. То се обособява в самостоятелен дял от литературната ни история вчера, днес и в бъдещото време.

Прави впечатление, че изследователите, участващи със свои разработки в сборника - Катя Зографова, Владимир Сабоурин, Радка Пенчева, Иван Дреников, Румяна Пенчева, Андрей Ташев и др., са се отнесли изключително задълбочено към предпочетените автори. Успели са да изведат на преден план както тематичната специфика на прочетените страници, така и да я обосноват с времето, когато са създавани.

С психологическата характеристика на твореца. С неговата идейна и естетическа нагласа. С отруденото му, неспокойно житие-битие, с политическата конюнктура на времето, през което пребивава в Латинска Америка и т.н. Както уточнява доц. Антов в уводните си думи: „Намерението беше сборникът да представлява нещо като колективна монография, която - първо - да даде систематизирана и обобщена картина на проблематиката във всичките й аспекти: покрай литературата (естествено, оставаща в центъра на вниманието) да бъдат засегнати и сфери като изобразително изкуство, наука, географски и исторически изследвания… И второ, обобщавайки различни аспекти от българо-латиноамериканските взаимоотношения, сборникът да има и приносен характер, да въведе в научно обращение нови имена на автори и заглавия, да предложи нови данни, да стартира дебати, които впоследствие да бъдат продължени”.

Няма съмнение, че целта на изданието е постигната. То е интересно не само за хора с тесни научни интереси, но и за читатели с широк тематичен кръгозор. Може би в подобно издание след време ще намерят място статии и за други имена.

Предстои издаването на втори подобен сборник, посветен на САЩ и Северна Америка. Нека добавя, че българско литературно наследство, продължавано и днес, може да бъде открито на всички населени континенти.

В Европа то е сравнително добре проучено. Африканският континент вдъхновява Михаил Михайлов и Цветан Бошев. В първите десетилетия на ХХ в. там е легионерът-поет Георги Волокин. Като лекар от турската армия оставя спомените си за Йемен Йосиф Любенов, а авторите на пътеписи до Божи гроб се обособяват в отделна плеяда…

Десетки и стотици страници, към които добросъвестният изследовател ще прибавя още имена. Това са наша памет. И наш ярък духовен код във времето - трябва да го познаваме и опазим за идните години. И за идните поколения, ако в хаоса на делника, на който сме свидетели, е писано все още да има такива…