Кремена Митева

Кремена Иванова Митева е родена на 15 ноември 1966 г. в гр. Разград. Завършва средно образование през 1984 г. в гр. Варна, а висше – през 1990 г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност “Български език и литература”, с дипломна работа на тема: “Шестодневът на Йоан Екзарх. Въпроси на текстологията и поетиката”. През 1992 г. защитава специализантска работа по проблема: “Светогледната позиция в българската средновековна култура – Небеса и Шестоднев на Йоан Екзарх”. След конкурс е избрана за редовен асистент по антична и западноевропейска литература в ШУ “Еп. К. Преславски”. Работила като такава през 1990–1992 г. Напуснала по собствено желание. От 1997 до 2001 г. – хоноруван асистент по антична и западноевропейска литература на изнесеното в гр. Добрич обучение на ШУ “Еп. К. Преславски”. През 2005 г. защитава дисертация по българска литература на тема: „Повестта „Жетварят” на Йордан Йовков – текстология и междутекстовост”. От 1990 г. живее и работи в Добрич, като от 1993 г. до днес е главен уредник на Дом-паметник “Йордан Йовков” в града. Участва в различни научни форуми. Автор на статии, редактор, рецензент.
Омъжена, с две дъщери – на 10 и 12 години.

За връзка с автора: kimirdim@abv.bg


Публикации:


Критика:

Севда Костова /1921 – 2002/ Творчески портрет/ брой 1 септември 2008

КРИТИЧЕСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА „ТЕМЕНУГИ” ОТ ДОРА ГАБЕ/ брой 5 януари 2009


АЛБУМ