УТАЙКИ

Асен Разцветников

*
Презрително казват, че обикновено кухите неща плуват отгоре на водата. За жалост, тая утеха не обхваща всички, които са потънали, защото и кухите плуват отгоре, само докато се напълнят с тиня - така провидението поддържа равенството в света.

*
Чуден стана светът: приятелите ни започнаха да ни хвалят и в наше отсъствие, а враговете ни добиха смелост да ни нападат и в наше присъствие.

*
Цяло щастие е за човечеството, че добродетелните хора на земята са такава капка в морето и че грамадното мнозинството от хората, при поканата: „Нека оня, който се чувства безгрешен, пръв вдигне ръка”, плахо отпущат ръце надолу. Иначе светът би потънал в кръв и разорение - защото няма по-жестоки хора от ония, които никога не са били принудени да бъдат недобродетелни.

*
Мъдростта е лекарство при духовни страдания. И нейните изводи, като повечето лекарства, се извличат от горчиви жизнени материи, и те, като повечето лекарства, не помагат, уви, нищо на болния.


сп. „Изкуство и критика”, бр. 1, 1938 г.