СБЛИЖАВАНЕ

Емил Симеонов

СБЛИЖАВАНЕ

По-лесно ще простиш на своя враг,
отколкото на своя стар приятел…
Врагът не може да е твой предател:
било е тъй - и тъй ще бъде пак.

Той може утре и да се разкае
за удара в гърба ти… Но нали
друг знае по-добре къде боли!
Приятелят това единствен знае.

Известно му е как да обкръжи
живота ти - защото го познава…
Врагът дори приятели сближава.
Дано приятел с враг не ме сближи.


***
И ето, че излизам
от възрастта Христова…
По бялата ми риза -
ръжда от сто окови.
Прибирам си ръцете.
Пред себе си ги скръствам.
И - както е прието -
започвам да възкръсвам.

Житейската си слава
приемам по принуда.
На себе си прощавам.
Прощавам и на Юда.
И може би изричам
утехи като тази:
По-трудно се обича -
отколкото се мрази!


***
Дори не винаги да сте щастливи,
когато се докосвате до мене,
обичайте, обичайте ме вие -
обичайте ме, дявол да ви вземе!

Раздавайте се, без да пощадите,
сърцата си от страх непощадени.
Но после не затваряйте вратите -
обичайте ме, дявол да ви вземе!

Да ви събудя с болката си нощем,
да ви приспя с досадата стаена,
не бързайте, не ме мразете още -
обичайте ме, дявол да ви вземе!

… Поискате ли като всички хора
докрай да са нещата разменени,
не вярвайте на моята умора
да ви обичам, дявол да ви вземе!


СЪРЦЕТО

Необходима тон-колона:
високи,
ниски честоти.
Под ризата-платно кънти
ту стерео веднъж,
ту моно…
А усилвателя? Човека:
по схема
непременно жив -
обичан шумно и щастлив,
самотен
като в дискотека.